گزارش تسهیلات اعطایی سال ۱۳۹۸ بانک رفاه در بخش‌های مختلف اقتصادی، بنگاه‌های کوچک و متوسط، ضمانتنامه‌های صادره ریالی و قرض الحسنه اعطایی ازدواج و تهیه جهیزیه اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک طی سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸، بالغ بر ۲۸، ۴۴۰ میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع بانک به بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت کرده است.

همچنین بانک رفاه در سال ۹۸، در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و متفرقه بالغ بر ۵۴۵، ۶۴۳ میلیارد ریال تسهیلات اعطا کرده است.

این بانک طی سال‌های ۹۷ و ۹۸، تعداد ۲۶، ۳۳۴ فقره تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی، اشتغال زایی و کارفرمایان طرح‌های مددجویی به مبلغ بیش از ۴، ۴۰۱ میلیارد ریال به معرفی شدگان کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت کرده است.

بانک رفاه همچنین در سال ۱۳۹۸، بیش از ۱، ۵۲۲ میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع قرارداد‌های سپرده گذاری صندوق توسعه ملی اعطا کرده است.

بر اساس این گزارش، بانک رفاه در سال ۹۸، بالغ بر ۶۴، ۴۲۹ میلیارد ریال انواع ضمانتنامه‌های ریالی به تعداد ۱۱۷، ۶۱۶ فقره صادر کرده است.

همچنین شعب این بانک از محل سپرده‌های قرض الحسنه نزد خود و در سال ۹۸، تعداد ۶۰، ۱۰۷ فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ بیش از ۱۸، ۶۶۱ میلیارد ریال پرداخت کرده است.

این گزارش حاکی است، بانک رفاه در سال ۹۸، بالغ بر ۲۳، ۰۸۲ میلیارد ریال تسهیلات بابت طرح‌های فعال حوزه اعتباری اعطاء کرده است.