گوناگون

نمایش اشیای تاریخی استرداد شده از ایتالیا در موزه ملی ایران

پارسینه: تصویر بشقاب سفالی با نقاشی زیرلعاب- قلم سیاه مربوط به سده های ۹-۸ هجری قمری را نشان می دهد. ۳۰شیء تاریخی ۹ سال پیش توسط پلیس در یک عتیقه‌فروش در ایتالیا کشف و پس از سال‌ها به ایران بازگردانده و روز سه شنبه در موزه ملی ایران نمایش داده شدند

نمایش اشیای تاریخی استرداد شده از ایتالیا در موزه ملی ایران

نمایش اشیای تاریخی استرداد شده از ایتالیا در موزه ملی ایران

نمایش اشیای تاریخی استرداد شده از ایتالیا در موزه ملی ایران

نمایش اشیای تاریخی استرداد شده از ایتالیا در موزه ملی ایران

نمایش اشیای تاریخی استرداد شده از ایتالیا در موزه ملی ایران

نمایش اشیای تاریخی استرداد شده از ایتالیا در موزه ملی ایران

نمایش اشیای تاریخی استرداد شده از ایتالیا در موزه ملی ایران

نمایش اشیای تاریخی استرداد شده از ایتالیا در موزه ملی ایران

نمایش اشیای تاریخی استرداد شده از ایتالیا در موزه ملی ایران

نمایش اشیای تاریخی استرداد شده از ایتالیا در موزه ملی ایران

نمایش اشیای تاریخی استرداد شده از ایتالیا در موزه ملی ایران

نمایش اشیای تاریخی استرداد شده از ایتالیا در موزه ملی ایران

نمایش اشیای تاریخی استرداد شده از ایتالیا در موزه ملی ایران

نمایش اشیای تاریخی استرداد شده از ایتالیا در موزه ملی ایران

نمایش اشیای تاریخی استرداد شده از ایتالیا در موزه ملی ایران

نمایش اشیای تاریخی استرداد شده از ایتالیا در موزه ملی ایران

نمایش اشیای تاریخی استرداد شده از ایتالیا در موزه ملی ایران

نمایش اشیای تاریخی استرداد شده از ایتالیا در موزه ملی ایران

نمایش اشیای تاریخی استرداد شده از ایتالیا در موزه ملی ایران

نمایش اشیای تاریخی استرداد شده از ایتالیا در موزه ملی ایرانمنبع: خبرگزاری ایرنا

ارسال نظر

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
  اخبار از پلیکان

  نمای روز

  اخبار از پلیکان

  داغ

  حواشی پلاس

  صفحه خبر - وب گردی

  آخرین اخبار