گوناگون

"شباهت های مایلی کهن با احمدی نژاد"

پارسینه: احمدی نژاد كه به مدد ذهن مهندسی شده اش در دانشگاه به هر پدیده ای چون پروژه می نگرد نبض انتخابات را در دست می گیرد و پروژه را جلوتر از سایر اصولگرایان جلو می برد و یك تنه به همه افراد و گروهها حتی گروه مرجع حزبی اش یعنی جمعیت ایثارگران تنه می زند.

امروز احمدی نژاد حدود ۷ سال است كه در زمین سیاست دنبال یارگیری است و هرچند همچون مایلی كهن چهره های جدیدی را دور خود جمع كرد و به جامعه معرفی نمود اما پس از چندی همان همراهان علیه اش شوریدند و یا كنار نهاده شدند و یا عطای صدارت را به لقایش بخشیدند و ریل حركت خود را عوض كردند.

پاره ای از روانشناسان با مطالعه موردی روی كودكان مهدكودك ها در یك تقسیم بندی كلی آنها را به دو گروه تقسیم می كنند.

كودكانی كه در مواجهه با سایر هم سالان می گویند:چه كسی یار من است؟" و كودكانی كه می گویند:"من یار چه كسی هستم؟" و از اینجاست كه تا حدودی می توان آینده این كودكان را پیش بینی كرد كه چه كسی دنبال "محوریت" نقش اجتماعی است و چه كسی دنبال تابعیت می گردد.

و شاید از همین منظر "محوریت" و "تابعیت" بتوان بسیاری از چهره ها را شخصیت شناسی كرد و محمود احمدی نژاد نیز از جمله چهره هایی است كه پس از روی كار آمدن در سال ۸۴ ذهنهای بسیاری از كارشناسان حوزه علوم اجتماعی را به خود مشغول كرد و بسیاری از این خبرگان داخلی و خارجی به اظهار نظر درباره بافت شخصیتی وی پرداختند.

برخی او را از منظر انگیزه ها مورد بررسی قرار دادند و انگیزه "قدرت" و "پیشرفت" و "پیوند جویی" را در وجودش فراوان ذكر كرده اند و برخی دیگر نیز از منظر اعتقادی، حق جویی را مسبب رفتارهای او دانسته اند و از آن به اعتماد به نفس تعبیر كرده اند.

اما در این میان از هر منظری كه بخواهیم به ویژگیهای احمدی نژاد نگاه كنیم او را واجد "غرور" فراوان می بینیم كه تمایل دارد همیشه نقش اول را بازی كند و در مقابل هر لنزی "محوریت" داشته باشد و دیگران هم تابعیت او را بپذیرند.

این را از همان زمانی می شد فهمید كه احمدی نژاد نفر شصت و هشتم در انتخابات مجلس ششم دست به كار می شود و محوریت جلسه ای را در طبقه اول جامعه اسلامی مهندسین در دست می گیرد كه چهره های آن جلسه در آن زمان زیاد شناخته شده نبودند اما دور هم جمع شده بودند تا برای انتخابات نهم ریاست جمهوری طرح و نقشه بریزند.

احمدی نژاد كه به مدد ذهن مهندسی شده اش در دانشگاه به هر پدیده ای چون پروژه می نگرد نبض انتخابات را در دست می گیرد و پروژه را جلوتر از سایر اصولگرایان جلو می برد و یك تنه به همه افراد و گروهها حتی گروه مرجع حزبی اش یعنی جمعیت ایثارگران تنه می زند.

و امروز احمدی نژاد حدود ۷ سال است كه در زمین سیاست دنبال یارگیری است و هرچند همچون مایلی كهن چهره های جدیدی را دور خود جمع كرد و به جامعه معرفی نمود اما پس از چندی همان همراهان علیه اش شوریدند و یا كنار نهاده شدند و یا عطای صدارت را به لقایش بخشیدند و ریل حركت خود را عوض كردند و رمز این ریزشهای فراوان همان "غرور"ی است كه اندك نقش آفرینی در مقابل لنز نگاههای را تاب نمی آورد.

و این محصول همان ذهن مهندسی شده ای است كه هر پدیده ای را پروژه می انگارد و برای حلش ابتدا آن را در ذهن كوچك می كند و سپس در دست می گیرد تا به آسانی ازعهده حلش بر آید و در این میان نیز افراد بسیاری باید كوچك شوند و در دستانش جای گیرند تا مدیریت شوند و هر كه این قاعده را نپذیرد باید صبر و تحملش را افزون كند.

اما در مواجهه با احمدی نژاد هر كس، رفتاری و منشی را در پیش می گیرد. یكی تابعیت محض او را می پذیرد و دیگری خود را به در و دیوار می كوبد و پنجه نشان می دهد و یكی هم سكوت پیشه می كند تا این چند صباح نیز بگذرد و در این میان نیز برخی بر این باورند كه بر طبق آموزه های دینی باید در برابر مغرور، مغرور بود.

منبع: افکار

ارسال نظر

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
  اخبار از پلیکان

  نمای روز

  اخبار از پلیکان

  داغ

  حواشی پلاس

  صفحه خبر - وب گردی

  آخرین اخبار