گوناگون

فال حافظ امروز ۱۲ اسفند

فال حافظ امروز ۱۲ اسفند

با فال حافظ امروز ۱۲ اسفند همراه ما باشید.

کافی است هنگامی که بر سر دوراهی مانده‌ای و دودل شده‌ای، دست در دامان خواجه شیرازی بزنی و زیر لب آرام بگویی:

«ای حافظ شیرازی، تو محرم هر رازی، تو را به شاخ نباتت قسم می‌دهم که هر چه صلاح و مصلحت می‌بینی برایم آشکار و آرزوی مرا برآورده ساز»

♈ فال حافظ امروز متولدین فروردین

غزل شماره: ۴۷۸

    نوش کن جام شراب یک منی

    تا بدان بیخ غم از دل برکنی

    دل گشاده دار چون جام شراب

    سر گرفته چند چون خم دنی

    چون ز جام بیخودی رطلی کشی

    کم زنی از خویشتن لاف منی

    سنگسان شو در قدم نی همچو آب

    جمله رنگ آمیزی و تردامنی

    دل به می دربند تا مردانه وار

    گردن سالوس و تقوا بشکنی

    خیز و جهدی کن چو حافظ تا مگر

    خویشتن در پای معشوق افکنی

تعبیر فال حافظ :

    در راهی قدم نهاده اید که باید ثابت قدم بوده و گاهی مثل سنگ سخت و گاهی نرم مثل جوی روان باشید یا اینکه از خودتان بگذرید تا دیگران را نجات بخشید. دلتان روشن است و می دانید کاری را که شروع کرده اید حتما” به سرانجام می رسانید. اگر امید به خدا داشته باشید غم از دلتان ریشه کن می شود یا علی بگویید که رسیدن به مراد محال نیست.

فال روزانه تاروت ۱۲ اسفند «فال تاروت پیشگویی آینده»

فال روزانه تاروت ۱۲ اسفند «فال تاروت پیشگویی آینده»

با توجه به درخواست دوستان که  قبلا در بخش فال و طالع بینی مجله تصویر …

♉ فال حافظ امروز متولدین اردیبهشت

غزل شماره: ۹۷

    تویی که بر سر خوبان کشوری چون تاج

    سزد اگر همه دلبران دهندت باج

    دو چشم شوخ تو برهم زده خطا و حبش

    به چین زلف تو ماچین و هند داده خراج

    بیاض روی تو روشن چو عارض رخ روز

    سواد زلف سیاه تو هست ظلمت داج

    دهان شهد تو داده رواج آب خضر

    لب چو قند تو برد از نبات مصر رواج

    از این مرض به حقیقت شفا نخواهم یافت

    که از تو درد دل ای جان نمی‌رسد به علاج

    چرا همی‌شکنی جان من ز سنگ دلی

    دل ضعیف که باشد به نازکی چو زجاج

    لب تو خضر و دهان تو آب حیوان است

    قد تو سرو و میان موی و بر به هیئت عاج

    فتاد در دل حافظ هوای چون تو شهی

    کمینه ذره خاک در تو بودی کاج

تعبیر فال حافظ :

    اینقدر ظاهربین نباش. ظواهر تو را فریب داده اند و بابت این مسئله از تو سوئ استفاده می کنند. فکر می کنی اگر جواب رد بشنوی میمیری و شفای دردت را فقط رسیدن به یار میدانی. هر چند که او کوچکترین توجهی به تو ندارد. خودت را خسته نکن.

♊ فال حافظ امروز متولدین خرداد

غزل شماره: ۲۸۸

    کنار آب و پای بید و طبع شعر و یاری خوش

    معاشر دلبری شیرین و ساقی گلعذاری خوش

    الا ای دولتی طالع که قدر وقت می‌دانی

    گوارا بادت این عشرت که داری روزگاری خوش

    هر آن کس را که در خاطر ز عشق دلبری باریست

    سپندی گو بر آتش نه که دارد کار و باری خوش

    عروس طبع را زیور ز فکر بکر می‌بندم

    بود کز دست ایامم به دست افتد نگاری خوش

    شب صحبت غنیمت دان و داد خوشدلی بستان

    که مهتابی دل افروز است و طرف لاله زاری خوش

    می‌ای در کاسه چشم است ساقی را بنامیزد

    که مستی می‌کند با عقل و می‌بخشد خماری خوش

    به غفلت عمر شد حافظ بیا با ما به میخانه

    که شنگولان خوش باشت بیاموزند کاری خوش

تعبیر فال حافظ :

    از خواب غفلت بیدار شو و این چند صباح عمر را غنیمت دان که روزگار به کامت می باشد. موفقیت و خوشبختی به رویت لبخند می زنند. خودت هم همتی بکن، همه چیز برای رسیدن به هدف و حاجت مهیاست. برخیز، انشاالله که موفق می شوی.

فال ابجد امروز شنبه ۱۲ « فال روزانه ابجد اصلی»

فال ابجد امروز شنبه ۱۲ « فال روزانه ابجد اصلی»

فال حروف ابجد یکی از فال‌های پرطرفدار و بسیار قدیمی است که افراد بسیاری به …

♋ فال حافظ امروز متولدین تیر

غزل شماره: ۴۲۵

    دامن کشان همی‌شد در شرب زرکشیده

    صد ماه رو ز رشکش جیب قصب دریده

    از تاب آتش می بر گرد عارضش خوی

    چون قطره‌های شبنم بر برگ گل چکیده

    لفظی فصیح شیرین قدی بلند چابک

    رویی لطیف زیبا چشمی خوش کشیده

    یاقوت جان فزایش از آب لطف زاده

    شمشاد خوش خرامش در ناز پروریده

    آن لعل دلکشش بین وان خنده دل آشوب

    وان رفتن خوشش بین وان گام آرمیده

    آن آهوی سیه چشم از دام ما برون شد

    یاران چه چاره سازم با این دل رمیده

    زنهار تا توانی اهل نظر میازار

    دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده

    تا کی کشم عتیبت از چشم دلفریبت

    روزی کرشمه‌ای کن ای یار برگزیده

    گر خاطر شریفت رنجیده شد ز حافظ

    بازآ که توبه کردیم از گفته و شنیده

    بس شکر بازگویم در بندگی خواجه

    گر اوفتد به دستم آن میوه رسیده

تعبیر فال حافظ :

    چیزی را از دست داده اید که بسیار برایتان مهم بوده است حال می فهمید که قدر چه یاقوتگرانبهایی را ندانسته اید و به دنبال چاره اید. باز هم خدا را شاکر باشید که دوباره همه چیز مثل سابق می شود و گمشده تان بر می گردد.

♌ فال حافظ امروز متولدین مرداد

غزل شماره: ۳۹۷

    ز در درآ و شبستان ما منور کن

    هوای مجلس روحانیان معطر کن

    اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز

    پیاله‌ای بدهش گو دماغ را تر کن

    به چشم و ابروی جانان سپرده‌ام دل و جان

    بیا بیا و تماشای طاق و منظر کن

    ستاره شب هجران نمی‌فشاند نور

    به بام قصر برآ و چراغ مه برکن

    بگو به خازن جنت که خاک این مجلس

    به تحفه بر سوی فردوس و عود مجمر کن

    از این مزوجه و خرقه نیک در تنگم

    به یک کرشمه صوفی وشم قلندر کن

    چو شاهدان چمن زیردست حسن تواند

    کرشمه بر سمن و جلوه بر صنوبر کن

    فضول نفس حکایت بسی کند ساقی

    تو کار خود مده از دست و می به ساغر کن

    حجاب دیده ادراک شد شعاع جمال

    بیا و خرگه خورشید را منور کن

    طمع به قند وصال تو حد ما نبود

    حوالتم به لب لعل همچو شکر کن

    لب پیاله ببوس آنگهی به مستان ده

    بدین دقیقه دماغ معاشران تر کن

    پس از ملازمت عیش و عشق مه رویان

    ز کارها که کنی شعر حافظ از بر کن

تعبیر فال حافظ :

    صبر و مقاومت را از دیگران یاد بگیر مقاومت و صبر تو باعث پیروزیت می شود تلاش هایت بی اجر نمی مانند تو پاداش خود را خواهی گرفت فقط عجله کن الان وقت مقاومت است. خجالت را کنار بگذار و بر حسب قراری که گذاشته ای عمل کن حاجت خود را از خدا بخواه که اوست دعایت را مستجاب می کند.

♍ فال حافظ امروز متولدین شهریور

غزل شماره: ۳۰۳

    شممت روح وداد و شمت برق وصال

    بیا که بوی تو را میرم ای نسیم شمال

    احادیا بجمال الحبیب قف و انزل

    که نیست صبر جمیلم ز اشتیاق جمال

    حکایت شب هجران فروگذاشته به

    به شکر آن که برافکند پرده روز وصال

    بیا که پرده گلریز هفت خانه چشم

    کشیده‌ایم به تحریر کارگاه خیال

    چو یار بر سر صلح است و عذر می‌طلبد

    توان گذشت ز جور رقیب در همه حال

    بجز خیال دهان تو نیست در دل تنگ

    که کس مباد چو من در پی خیال محال

    قتیل عشق تو شد حافظ غریب ولی

    به خاک ما گذری کن که خون مات حلال

تعبیر فال حافظ :

    شب های هجرن و جدایی پایان یافته و روزگار وصل و رسیدن به مراد نزدیک است. نقشه هایی را که برای این روز کشیده ای عملی کن. حریفان و حسودان را ببخش و عذر آنها را بپذیر. نذری را که کرده ای به جا آور تا رسیدن به مقصود حلالت باشد.

♎ فال حافظ امروز متولدین مهر

غزل شماره: ۳۲۱

    هر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم

    هر گه که یاد روی تو کردم جوان شدم

    شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا

    بر منتهای همت خود کامران شدم

    ای گلبن جوان بر دولت بخور که من

    در سایه تو بلبل باغ جهان شدم

    اول ز تحت و فوق وجودم خبر نبود

    در مکتب غم تو چنین نکته دان شدم

    قسمت حوالتم به خرابات می‌کند

    هر چند کاین چنین شدم و آن چنان شدم

    آن روز بر دلم در معنی گشوده شد

    کز ساکنان درگه پیر مغان شدم

    در شاهراه دولت سرمد به تخت بخت

    با جام می به کام دل دوستان شدم

    از آن زمان که فتنه چشمت به من رسید

    ایمن ز شر فتنه آخرزمان شدم

    من پیر سال و ماه نیم یار بی‌وفاست

    بر من چو عمر می‌گذرد پیر از آن شدم

    دوشم نوید داد عنایت که حافظا

    بازآ که من به عفو گناهت ضمان شدم

تفسیر فال حافظ :

    هر چه داری از دسترنج خودت می باشد. گاهی فک می کنی بسیار خسته و ناتوان شده ای اما وقتی که می بینی خدا با توست همه چیز را فراموش می کنی هر چه که سرنوشت برایت رقم زده همان می شود. در زندگی به آنچه که آرزو کنی می رسی. فقط مواظب فتنه ی دیگران باش، منتظر خبر خوش باش.

♏ فال حافظ امروز متولدین آبان

غزل شماره: ۲۵

    شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست

    صلای سرخوشی ای صوفیان باده پرست

    اساس توبه که در محکمی چو سنگ نمود

    ببین که جام زجاجی چه طرفه‌اش بشکست

    بیار باده که در بارگاه استغنا

    چه پاسبان و چه سلطان چه هوشیار و چه مست

    از این رباط دودر چون ضرورت است رحیل

    رواق و طاق معیشت چه سربلند و چه پست

    مقام عیش میسر نمی‌شود بی‌رنج

    بلی به حکم بلا بسته‌اند عهد الست

    به هست و نیست مرنجان ضمیر و خوش می‌باش

    که نیستیست سرانجام هر کمال که هست

    شکوه آصفی و اسب باد و منطق طیر

    به باد رفت و از او خواجه هیچ طرف نبست

    به بال و پر مرو از ره که تیر پرتابی

    هوا گرفت زمانی ولی به خاک نشست

    زبان کلک تو حافظ چه شکر آن گوید

    که گفته سخنت می‌برند دست به دست

تفسیر فال حافظ :

    به سهولت و راحتی به مقام و مادیات نخواهی رسید. همه چیزت باید در حد کمال باشد. باطن خوب، کار حلال، هوشیاری و تقوی، در این صورت است که به هدف خواهی رسید و به هر مقام و منزلتی که رسیدی سر تعظیم در برابر خداوند فرود آر وگرنه باز همه چیز را از دست خواهی داد.

♐ فال حافظ امروز متولدین آذر

غزل شماره: ۹۹

    دل من در هوای روی فرخ

    بود آشفته همچون موی فرخ

    بجز هندوی زلفش هیچ کس نیست

    که برخوردار شد از روی فرخ

    سیاهی نیکبخت است آن که دایم

    بود همراز و هم زانوی فرخ

    شود چون بید لرزان سرو آزاد

    اگر بیند قد دلجوی فرخ

    بده ساقی شراب ارغوانی

    به یاد نرگس جادوی فرخ

    دوتا شد قامتم همچون کمانی

    ز غم پیوسته چون ابروی فرخ

    نسیم مشک تاتاری خجل کرد

    شمیم زلف عنبربوی فرخ

    اگر میل دل هر کس به جایست

    بود میل دل من سوی فرخ

    غلام همت آنم که باشد

    چو حافظ بنده و هندوی فرخ

تفسیر فال حافظ :

    آنقدر در حال و هوای یار به وصال فکر کرده ای که زندگی را فراموش کرده و تمام سختی ها را به جان خریده ای. دل . دیده ات را با گریه به تاراج داده دیگر اشکی باقی نمانده است. هر چه مقدر و قسمت باشد همان می شود. امیدت را هیچ وقت از دست نده چون خداوند ارحم و الراحمین است.

♑ فال حافظ امروز متولدین دی

غزل شماره: ۳۸۴

    می‌سوزم از فراقت روی از جفا بگردان

    هجران بلای ما شد یا رب بلا بگردان

    مه جلوه می‌نماید بر سبز خنگ گردون

    تا او به سر درآید بر رخش پا بگردان

    مر غول را برافشان یعنی به رغم سنبل

    گرد چمن بخوری همچون صبا بگردان

    یغمای عقل و دین را بیرون خرام سرمست

    در سر کلاه بشکن در بر قبا بگردان

    ای نور چشم مستان در عین انتظارم

    چنگ حزین و جامی بنواز یا بگردان

    دوران همی‌نویسد بر عارضش خطی خوش

    یا رب نوشته بد از یار ما بگردان

    حافظ ز خوبرویان بختت جز این قدر نیست

    گر نیستت رضایی حکم قضا بگردان

تفسیر فال حافظ :

    از جفای روزگار شکایت می کنید کارهایتان آن طور که می خواهید پیش نمی رود. خیلی تلاش می کنید تا خواسته هایتان بر وفق مرادتان باشد اما باید ساخت. فعلا” تقدیر برای شما اینچنین رقم زده است. همیشه باید رضایتان به رضای خدا باشد، اینطور آرامش روحی و روانیتان زیاد می شود.

♒ فال حافظ امروز متولدین بهمن

غزل شماره: ۵۱

    لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است

    وز پی دیدن او دادن جان کار من است

    شرم از آن چشم سیه بادش و مژگان دراز

    هر که دل بردن او دید و در انکار من است

    ساروان رخت به دروازه مبر کان سر کو

    شاهراهیست که منزلگه دلدار من است

    بنده طالع خویشم که در این قحط وفا

    عشق آن لولی سرمست خریدار من است

    طبله عطر گل و زلف عبیرافشانش

    فیض یک شمه ز بوی خوش عطار من است

    باغبان همچو نسیمم ز در خویش مران

    کآب گلزار تو از اشک چو گلنار من است

    شربت قند و گلاب از لب یارم فرمود

    نرگس او که طبیب دل بیمار من است

    آن که در طرز غزل نکته به حافظ آموخت

    یار شیرین سخن نادره گفتار من است

    تفسیر فال حافظ :

    به درگاه خداوند دست نیاز بلند کرده ای و عاجزانه طلب مراد می کنی. دنبال طبیبی برای درمان دل بیمار خود هستی. حاضری برای رسیدن به مقصود جان خود را هم فدا کنی. بالاخره فیض رحمت خداوندی شامل حالت می شود. روزگار تلخ برایت شیرین شده، نسیم بهاری هم دل سرد و بی روح تو را به گلزاری مصفا مبدل خواهد ساخت.

♓ فال حافظ امروز متولدین اسفند

غزل شماره: ۴۴۷

    بیا با ما مورز این کینه داری

    که حق صحبت دیرینه داری

    نصیحت گوش کن کاین در بسی به

    از آن گوهر که در گنجینه داری

    ولیکن کی نمایی رخ به رندان

    تو کز خورشید و مه آیینه داری

    بد رندان مگو ای شیخ و هش دار

    که با حکم خدایی کینه داری

    نمی‌ترسی ز آه آتشینم

    تو دانی خرقه پشمینه داری

    به فریاد خمار مفلسان رس

    خدا را گر می‌دوشینه داری

    ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ

    به قرآنی که اندر سینه داری

تفسیر فال حافظ :

    کمی نصیحت پذیر باش و فقط حرف خودت را نزن. تو که دلت مثل آفتاب روشن است و مثل ایینه صاف، پس چرا با بدان نشست و برخاست داری. چرا می خواهی با سرنوشت خود بجنگی. آه و ناراحتی اطرافیانت را ببین و به آنها هم توجه کن و توکل به خدا و قرآن نما.

 

ارسال نظر

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
  اخبار از پلیکان

  نمای روز

  اخبار از پلیکان

  داغ

  حواشی پلاس

  صفحه خبر - وب گردی

  آخرین اخبار