گوناگون

تزئین دانشگاه تهران با گونی+تصاویر

پارسینه: مدتی است که سر در دانشگاه تهران به علت تعمیر ات و بازسازی با گونی پوشیده شده است.

به گزارش پارسینه به نقل از مهر، پیش از این نیز برخی میادین مطرح شهر تهران به علت بازسازی و یا حفاری مترو برای مدت زیادی پوشیده شدند اما پوشیده شدن چهره آشنای دانشگاه تهران با گونی و وارد شدن دانشجویان نخبه کشور از این در ورودی چهره نازیبایی را رغم زده است.