ترشی
  • پارسینه: این در حالی بود که کسانی هم که داخل پاساژ بودند، همه سرپا و از نبود مکانی برای نشستن و ضعیف بودن صدای…

  • پارسینه: اگر توجه کرده باشید هوا که سرد می‌شود میل و رغبت‌مان به خوردن انواع شور و ترشی بیش از هر فصل دیگر می‌شود…

  • پارسینه: بادنجان را روی اجاق یا منقل یا داخل فر تنوری کرده زیر آب سرد پوست سیاه تنوری شده را بگیرید در غذا ساز…

  • پارسینه: بادنجان‌ها را با پوست درون سركه به مدت 15 دقيقه مي‌جوشانيم، سپس آنها را از سركه خارج كرده و شكافي در كنار…

  • پارسینه: سير گل‌ها را چند دقيقه مي‌جوشانيم تا كمي نرم شوند، پس از خنك شدن داخل شيشه مي‌ريزيم.

  • پارسینه: گروه بعدي افراد مبتلا به زخم اثني عشر و معده هستند که معمولا در اثر اين بيماري دردهاي شديدي دارند.