دکتری روانشناسی و روان درمانگر پویشی به همشهری می گوید...
کد خبر: ۷۷۶۸۸۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۰۴


جباری به آسیب های تک فرزندی با رویکرد روانشناسی و...
کد خبر: ۷۷۶۸۴۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۰۳


است در اولین مراجعان به روانشناسی که درک درستی از...
کد خبر: ۷۷۶۸۳۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۰۲


این افراد پروانه اشتغال حرفه ای روانشناسی ندارند؛
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور اسامی روانشناس نماها و... روانشناسان فاقد مجوز فعالیت در زمینه مشاوره روانشناسی را اعلام...
"روانشناس نماها" توسط سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور منتشر... نظام روانشناسی و مشاوره کشور این افراد نه تنها مجوز... و پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ندارند... بلکه بعضا تحصیلات مرتبط با روانشناسی نیز ندارند این افراد...
کد خبر: ۷۷۶۸۱۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۰۲


عنوان یک روش درمانی در روانشناسی بود منبع خبرگزاری ایسنا...
کد خبر: ۷۷۶۵۸۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۰۱


کودک برای رسیدن به رشد انجام می دهد روانشناسی کودک...
کد خبر: ۷۷۶۵۸۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۰۱


بیماری دو درمان جسمانی و روانشناسی دارد به این شکل...
کد خبر: ۷۷۶۵۷۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۰۱


جلب کرده است در ادبیات روانشناسی و جامعه شناسی کسانی...
کد خبر: ۷۷۶۲۲۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۳۱


hariharan از مرکز روانشناسی سلامت دانشگاه حیدرآباد و سرپرست تیم...
کد خبر: ۷۷۶۲۲۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۳۱


کد خبر: ۷۷۶۲۲۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۳۱


آخرین اخبار