انسان است از نویسنده ی کتاب های روانشناسی بگیرید تا... روانشناسی جنبه ی جدیدی از این نوع افراد را شناسایی...
کد خبر: ۷۷۵۸۲۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۷


روانشناسی استفاده می شود ۱ روان درمانی پزشک شما ممکن...
کد خبر: ۷۷۵۸۲۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۷


یک استاد روانشناسی بالینی معتقد است طلاق پدیده ای چند...
باره دکتر احمد برجعلی استاد گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علامه...
کد خبر: ۷۷۵۶۶۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۷


شماره مجله بین المللی روانشناسی و تحلیل رفتار psychology &...
کد خبر: ۷۷۵۶۵۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۷


کد خبر: ۷۷۵۶۵۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۷


بومی ایرانی اسلامی در حوزه روانشناسی داریم اظهار داشت روانشناسی...
همچنین با تاکید بر اهمیت مشاوره و روانشناسی در زندگی... و روانشناسی را در جامعه نهادینه کنیم این مشکل با... روانشناسی داریم اظهار داشت روانشناسی یک علم است که قابلیت...
کد خبر: ۷۷۵۶۵۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۷


مربوط به روانشناسی بیان می کنند درک نکردن همدلانه بین...
کد خبر: ۷۷۵۶۴۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۸


شخصیت ضداجتماعی یکی از انواع تیپ های شخصیتی در روانشناسی...
کد خبر: ۷۷۵۳۱۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۶


ویدا ادبی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی در یادداشتی در...
کد خبر: ۷۷۵۳۱۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۶


در مورد شخصیت و روانشناسی شما می گویند گفته ایم...
کد خبر: ۷۷۵۳۱۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۶


آخرین اخبار