وضعیت شرکت‌های بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
کد خبر: ۷۹۶۵۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۴

وضعیت شرکت‌های بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
کد خبر: ۷۸۵۵۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۹

وضعیت شرکت‌های بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
کد خبر: ۷۸۴۵۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۱

وضعیت شرکت‌های بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
کد خبر: ۷۸۲۶۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۶

وضعیت شرکت‌های بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
کد خبر: ۷۸۰۱۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱

وضعیت شرکت‌های بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
کد خبر: ۷۷۹۳۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۶

وضعیت سبد سهام عدالت در چهارم خرداد؛
وضعیت شرکت‌های بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
کد خبر: ۷۷۷۲۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۴

وضعیت شرکت‌های بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
کد خبر: ۷۷۵۹۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: تا پایان خرداد این ارزیابی را خواهیم داشت که چه کسانی مشمول ثبت نام جاماندگان سهام عدالت باشند.
کد خبر: ۷۷۵۷۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۷

وضعیت سبد سهام عدالت؛
وضعیت شرکت‌های بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
کد خبر: ۷۷۴۲۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۰

ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۸ میلیون و ۸۱۴هزار تومان رسیده است.
کد خبر: ۷۷۳۷۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۸

وضعیت شرکت‌های بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
کد خبر: ۷۷۰۵۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

وضعیت شرکت‌های بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
کد خبر: ۷۷۰۲۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

وضعیت شرکت‌های بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
کد خبر: ۷۶۷۴۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۵

وضعیت شرکت‌های بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
کد خبر: ۷۶۷۲۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۴

ارزش سبد سهام عدالت یک میلیونی در حال حاضر ۲۳ میلیون و ۸۸۷ هزار تومان است.
کد خبر: ۷۶۵۴۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۶

دارندگان سهام عدالت دارای کد سجامی که شماره شبای خود را به ثبت رسانده اند سود دریافت خواهند کرد.
کد خبر: ۷۶۴۴۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۱

وضعیت سبد سهام عدالت در ۱۸ اسفند؛
وضعیت شرکت‌های بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
کد خبر: ۷۶۳۹۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

مدیر نظارت بر بورس ها و ناشران گفت: مشمولان برای دریافت سود سهام عدالت خود اقدامی نکنند و سودها تا پایان هفته به حسابشان واریز خواهد شد.
کد خبر: ۷۶۳۴۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۵

وضعیت سبد سهام عدالت امروز؛
وضعیت شرکت‌های بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
کد خبر: ۷۶۲۵۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۹

داغ
آخرین اخبار