قیمت برخی از خودروها، امروز چهارشنبه در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته با ثبات نسبی همراه است.
کد خبر: ۷۹۶۹۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۷

قیمت برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز بدون تغییر بوده است.
کد خبر: ۷۸۴۸۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۳

ایران خودرو قیمت محصولات خود در تیر امسال را منتشر کرد.
کد خبر: ۷۸۲۶۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۶

قیمت برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با کاهش همراه بوده است.
کد خبر: ۷۸۲۱۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۲

قیمت برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش قیمت مواجه بوده است.
کد خبر: ۷۸۰۸۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

قیمت برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش مواجه بوده است.
کد خبر: ۷۷۹۶۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۸

بر اساس معاملات انجام شده امروز قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز بدون تغییر  بوده است.
کد خبر: ۷۷۸۸۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۳

برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با کاهش قیمت همراه بوده است.
کد خبر: ۷۷۷۶۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۷

برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با کاهش قیمت همراه بوده است.
کد خبر: ۷۷۷۳۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۵

برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش قیمت همراه بوده است.
کد خبر: ۷۷۶۹۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۳

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
کد خبر: ۷۷۶۲۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

بر اساس معاملات انجام شده امروز ( ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز بدون تغییر بوده است.
کد خبر: ۷۷۵۶۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۷

برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته با افزایش قیمت همراه بوده است.
کد خبر: ۷۷۵۳۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۶

برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته با افزایش قیمت همراه بوده است.
کد خبر: ۷۷۵۱۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته با افزایش قیمت همراه بوده است.
کد خبر: ۷۷۴۸۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۴

برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته با افزایش قیمت همراه بوده است.
کد خبر: ۷۷۴۴۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

قیمت برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته با افزایش قیمت همراه بوده است.
کد خبر: ۷۷۳۹۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۹

قیمت برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته با افزایش قیمت همراه بوده است.
کد خبر: ۷۷۳۶۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۸

قیمت برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته افزایش قیمت جزئی داشته است.
کد خبر: ۷۷۳۱۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۵

قیمت برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته افزایش قیمت داشته است.
کد خبر: ۷۷۲۴۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۱

داغ
آخرین اخبار