برچسب ها - عصبانیت
چقدر قوی هستید که مغلوب عصبانیت نمی شوید گاهی یک...
کد خبر: ۷۵۴۸۰۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۰/۲۹


به ولنتاین دچار خشم و عصبانیت می شده اند یکی...
کد خبر: ۷۵۴۳۸۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۰/۲۷


گفت که احساسات منفی از جمله عصبانیت حسادت غم و... باشید - از عذاب وجدان پرخاشگری و عصبانیت اجتناب کنید...
کد خبر: ۷۵۴۰۱۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۰/۲۵


مربی این کشتی گیر با عصبانیت فریاد خطاب به کمیته...
کد خبر: ۷۵۳۸۲۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۰/۲۴


نیست که روزت را خراب کند خوب نیست عصبانیتت از... دلیلی برای عصبانیت پیش می آید از بحث تا ترافیک... باش و زاویه دیدت را عوض کن در عصبانیت خودت...
کد خبر: ۷۵۳۸۲۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۰/۲۵


عصبانیت و چپ چپ به من نگاه می کردند همین...
کد خبر: ۷۵۳۷۶۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۰/۲۴


دی ماجرای جالب عصبانیت یکی از دوستانش در محیط کار... را تعریف کرد رامبد درباره درباره عصبانیت یکی از دوستانش...
کد خبر: ۷۵۳۷۶۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۰/۲۴


چقدر قوی هستید که مغلوب عصبانیت نمی شوید گاهی یک...
کد خبر: ۷۵۳۶۹۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۰/۲۳


داد که تنش عصبی افسردگی عصبانیت خستگی و آشفتگی همگی... اثر عصبانیت و هیجان ناگهانی است دکتر الکسیس کارل می...
کد خبر: ۷۵۳۶۵۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۰/۲۳


ها قدری از شدت عصبانیت ها کاسته شده حتی فحش... مادر چیست ریشه ی این عصبانیت بر می گردد به...
کد خبر: ۷۵۳۶۵۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۰/۲۳


آخرین اخبار