فواره های جالب روی سقف خانه های روستای «شیراکاوا» ژاپن+ فیلم
{$sepehr_media_2097294_800_600}

پارسینه: ویدئویی از روستای سنتی زیبای «شیراکاوا» در استان گیفوی ژاپن را مشاهده می کنید. این روستا به دلیل طراحی و ساخت سنتیِ خانه‌های روستایی آن در گنجینه جهانی یونسکو‌ هم ثبت شده است.

در این روستا تابستان‌ها برای اینکه روستا و خانه‌های چوبی آتش نگیرد، ۵۹ فواره آب نصب شده تا مداوم آب‌پاشی کنند.