به وجد آمدن روباه میان دشت گل+ فیلم
{$sepehr_media_2097215_800_600}

انتشار ویدیویی از خوشحالی یک روباه میان دشت گل، لحظات جالبی را رقم زد.

منبع: آخرین‌خبر