صحنه ای شوک آور از سیاه شدن رنگ آب دریای خزر در قزاقستان!+ فیلم
{$sepehr_media_2096712_800_600}

به گزارش اسپوتنیک، در قزاقستان دوستداران محیط زیست زنگ خطر را به دلیل رنگ سیاه آب دریای خزر در این بخش ساحلی به صدا درآوردند

کارشناسان خاطرنشان می کنند که احتمالاً این رنگ سیاه ایجاد شده بخاطر تجزیه جلبک ها و رسوبات باشد.