آقای میرسلیم، به این دلیل به پراید می‌گویند لگن!+ عکس

بهنام صمدی با انتشار عکسی در توییتر نوشت: میرسلیم گفته به چه حقی به خودروسازانِ کشور توهین می‌کنید و می‌گویید که لگن تولید می‌کنند؟

میرسلیم راست میگه! کی پراید خورده پوستشو ریخته اینجا؟ چرا به این میگید لگن؟

 

به این دلیل به پراید می‌گویند لگن