لحظه شلیک به ناصر الدین شاه + فیلم
{$sepehr_media_2038086_800_600}

به گزارش پارسینه، بازآفرینی لحظه شلیک به ناصرالدین شاه در فیلم سلطان صاحبقرانِ علی حاتمی از این باب ارزشمند است که تنها فیلم و تصویر موجود از مقبره ناصرالدین شاه است دیوارهای جناحین اتاق مقبره در دهه۶۰حذف و در ساخت‌وسازهای توسعه حرم در دهه۷۰سرداب قبر ناصری تخریب و استخوانهای شاه‌شهید از بنا خارج شد.