دنیای ناشناخته اما زیبای قارچ ها+ فیلم
{$sepehr_media_2035943_800_600}

قارچ انواع مختلفی دارد برخی از آنها خوراکی و برای انسان مفید اند و برخی دیگر به حدی سمی هستند که با یک گاز کوچک شما را به کام مرگ می فرستند. دنیای ناشناخته اما زیبای قارچ ها برای بسیاری از انسان ها جالب است. این ویدئو زیباترین تکثیر قارچ ها را نشان می دهد.