ملیت اصلی مسیح علی نژاد لو رفت+ سند

همشهری آنلاین نوشت: همان کسی که برای ایرانیان دوره افتاده منشور می نویسد و دایه مهربان تر از مادر برای زنان ایرانی شده در اسناد شهروندی‌اش ملیت قبلی (انگلستان ذکر شده) و هیچ اشاره ای به ایران نشده است.

ملیت اصلی مسیح علی نژاد