تصویر خیره‌ کننده از یک کهکشان مارپیچی+ عکس

کهکشان UGC ۹۳۹۱ با ساختار میله‌ای‌شکل مرکزی، متشکل از ستاره‌ها. این کهکشان عضو هیچ گروهی از کهکشان‌ها نیست و با سرعت ۱۹۳۹ کیلومتر بر ثانیه از زمین دور می‌شود.

ستاره‌شناسان از این کهکشان برای بهبود نحوه اندازه‌گیری فاصله‌ها در فضا استفاده می‌کنند. دو پدیده انفجار‌های ابرنواختر و متغیر‌های قیفاووسی (یکی از پیکر‌های آسمانی شمالی) به محاسبه فواصل کمک می‌کنند.

تصویر خیره‌ کننده از یک کهکشان مارپیچی+ عکس