تا ۱۰ شهریور ۱۴ هزار زائر اربعین از بانک‌ها ارز سفر دریافت کرده‌اند
آمار‌ها نشان می‌دهد تا ظهر روز ۱۰ شهریور حدود ۱۴ هزار زائر اربعین از ۵ بانک تعیین شده ارز سفر اربعین دریافت کرده‌اند.
 
طبق این گزارش، حدود ۸۴ درصد از این تخصیص ارز توسط بانک ملی تامین شده، ۱۰ درصد از طریق بانک تجارت، نزدیک به ۵ درصد در بانک صادرات و کمتر از یک درصد نیز در هر کدام از بانک‌های سپه و ملت تخصیص داده شده است.