سحر دولتشاهی در جنگلی زیبا+ عکس

سحر دولتشاهی با انتشار این عکس در اینستاگرام خود نوشت: گر به همه عمر خویش با تو برآرم دمی حاصل عمر آن دمست باقی ایام رفت.

 

سحر دولتشاهی در جنگلی زیبا+ عکس