تصویری زیبا از ساحل سرخ چین
تصویری از ساحل سرخ واقع در پانجیان چین را در ادامه مشاهده می‌کنید.
 
تصویری زیبا از ساحل سرخ چین