زهرا نژادبهرام: امروز روز تعامل مشترک ملت و دولت است
{$sepehr_media_460739_800_600}

به گزارش پارسینه،تقاضای هم همیاری و همدلی ملت و دولت برای گذشتن از این پیچ تاریخی است که ناجوانمردانه، نابحق و ظالمانه در حق ایران روا داشته شده است.
با هم بودن ما در کنارآمدن با کمیسیون های اجتماعی، کنترل قیمت ها با گسترش روحیه مشارکت، همگرایی و نشاط جمعی است.
 در این راستا از شهرداری تهران می خواهم؛

۱- در اسرع وقت، بودجه انقباضی خود را به شورا ارائه دهد
۲- نسبت به کنترل روز بازارها اقدام عاجل صورت دهد
۳- بازارهای توزیع محصولات کشاورزی و دامی( میادین) را بصورت محدود گسترش دهد.
۴- خدمات عمومی( حمل ونقل عمومی) را بیشتر کند.
۵-فضای نشاط و شادی را با آغاز ماه ربیع الاول، توسعه و گسترش دهد.