صبحانه با پارسینه (۱۳۹۷/۵/۱)؛
ویدیو| از جواب کوبنده رییس جمهور به امریکا تا پزشکانی که بنگاه مسکن دارند
{$sepehr_media_372857_400_300}