کاپیتان ایران چرا اولین تعویض شد؟

بازی‌های مسعود شجاعی بگیر و نگیر دارد. یک روز فوق العاده خوب بازی می کند و یک روز پر اشتباه. بازی مراکش هم روز او نبود. مسعود در این مسابقه چند بار توپ لو داد تا کارلوس کی روش در نهایت تصمیم بگیرد او را از زمین مسابقه تعویض کند. مسعود تلاش می کرد تا تیم را رهبری کند ولی این تلاش او گاهی با تعلل زیاد و کارهای انفرادی همراه بود. به همین دلیل در نهایت کی روش تصمیم گرفت او را از زمین مسابقه بیرون بکشد و اولین تعویض ایران باشد.