اولین غایب قطعی تیم‌ملی در بازی با مراکش؟

اولین غایب قطعی تیم‌ملی در بازی با مراکش؟

اشکان دژاگه تقریبا در تمام تمرینات ده روز گذشته به دور از تمرینات تاکتیکی بود و مدام کار‌های آماده سازی تنهایی را با کادر پزشکی انجام می‌داد. او، اما برای روز مسابقه به ترکیب ۱۸ نفره بر می‌گردد؟ در روزی که سعید عزت اللهی محروم است، به نظر می‌رسد کی روش به کاپیتانش هم قرار است استراحت بدهد و از او در این بازی استفاده نکند و اشکان را نگه دارد برای بازی‌های مهم آینده.