دیدار عمار حکیم با سفیر انگلیس

سید عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق با جان ویلکس، سفیر لندن در بغداد دیدار کرد.

در این دیدار، تحولات اوضاع سیاسی و همچنین راه‌های تقویت مناسبات دوجانبه میان دو کشور و نتایج انتخابات پارلمانی اخیر عراق و چالش‌های مطرح شده پیرامون این انتخابات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر اساس گزارش دفتر رسانه‌ای جریان حکمت ملی عراق، عمار حکیم در این دیدار بر اهمیت بررسی تمامی چالش‌ها و مسائل به وجود آمده طبق چارچوب‌های قانونی و راه‌های مبتنی بر قانون اساسی تأکید کرد تا بدین ترتیب آرای رأی‌دهندگان حفظ شود.

وی همچنین بر اهمیت ثبات سیاسی و امنیتی در عراق و ادامه روند سیاسی که به تشکیل دولت جدید منتهی شود، تاکید و اظهار کرد که دولت جدید باید بتواند خواسته‌های مردم عراق را در برخورداری از خدمات و مبارزه با فساد برآورده کند.