درآمد روزانه یک راننده تاکسی چقدر است؟

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت: از ۲۰۳ هزار تومان اشاره شده روزانه ۱۲ هزار تومان هزینه بیمه راننده، ۲۲ هزار تومان بابت سوخت، ۱۰ هزار تومان بابت قطعات یدکی و ۵ هزار تومان هزینه بیمه ماشین می‌شود.