رجب‌زاده از فوتبال خداحافظی نکرده است

به گزارش باشگاه ذوب آهن، سعید آذری درباره انتخاب مهدی رجب زاده به عنوان دستیار امید نمازی در تیم ذوب آهن گفت: اگر رجب زاده بخواهد از دنیای قهرمانی فوتبال خداحافظی کند، باشگاه به صورت شایسته ای از زحمات و شان و منزلت رجب زاده قدرانی می کند. حضور رجب زاده در کادر فنی به منزله خداحافظی او از مستطیل سبز نیست و احتمال حضور وی به عنوان مربی - بازیکن خواهد بود.

مدیرعامل ذوب آهن تاکید کرد: امید نمازی درباره بازی کردن رجب زاده تصمیم نهایی را می گیرد.