نتیجه دخالت غرب در لیبی! +عکس

هفت سال پس از مداخله نظامی غرب در لیبی که به سرنگونی معمر قذافی منتهی شد، ۱۷۰۰ گروه شبه نظامی برای در دست گرفتن قدرت، این کشور را به ویرانه‌ای فاقد نظم و امنیت تبدیل کرده‌اند.

نتیجه دخالت غرب در لیبی! +عکس

نتیجه دخالت غرب در لیبی! +عکس

نتیجه دخالت غرب در لیبی! +عکس