تشخیص اوتیسم در کودکان با معاینه دندان‌ها
محققان دریافتند نوزادانی که در طول دوره مشابه زینک و منگنز کافی دریافت نکرده بودند با افزایش ریسک اختلال در رشد هم مواجه بودند. زینک و منگنز معمولا در برخی مواد خوراکی یافت می‌شوند.

محققان در این مطالعه، دندان‌های دوقلو‌های که در مراحل مختلف رشد موردمطالعه واقع شده بودند را بررسی کردند. محققان میزان سرب، زینک و منگنز را با استفاده از لیزر برای ترسیم نقشه حلقه‌های رشد در دندان نوزادن تعیین کردند.

دکتر مانیش آرورا، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: «ما دریافتیم سرب در کودکان اوتیسمی به مراتب بیشتر از دوقلو‌های سالم بود. همچنین میزان عناصر ضروری زینک و منگنز نیز در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم کمتر بود.»

دندان‌ها به عنوان محل موثق تشخیص میزان سرب تلقی می‌شوند چراکه در طول بارداری و بعد از تولد در حال رشد هستند. لایه‌های دندان به خوبی قرارگیری در معرض مواد شیمیایی را نشان می‌دهند.