رای جایگزین حبس یک قاضی
مواد فروش کمک حال کودکان سرطانی شد!

این پرونده که در شعبه اول دادگاه انقلاب فیروزآباد از توابع استان فارس مورد رسیدگی قرار گرفت متهم به جرم حمل و نگهداری مواد مخدر بزه‌کار شناخته شد و محکوم گردید.

این گزارش حاکی است قاضی پرونده به استناد مواد مندرج در قانون مجازات اسلامی با توجه به جوانی فرد بزه‌کار و وضعیت تأهل و ندامت شدید وی از اقدام مجرمانه خود با صدور قرار تعلیق مراقبتی اجرای محکومیت این جوان، وی را موظف به حمایت از کودکان مبتلا به سرطان و همکاری با یکی از موسسات معتبر در این زمینه کرد.

قاضی صادرکننده این حکم با اشاره به اینکه در صورت تکرار بزه مشابه و یا هرگونه تخلف دیگر توسط فرد موجب لغو قرار تعلیق و اجرای مجازات اصلی خواهد شد گفت: استفاده از این احکام با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود ضمن ایجاد زمینه اصلاح فرد باعث پیشگیری از وقوع جرائم مشابه و سایر جرائم خواهد شد.