ترامپ باز هم بر "حق مسلم" خود برای عفو خودش تاکید کرد

 دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که چند روز پیش هم عفو کردن خودش را "حق مسلم" خود دانسته بود، مجددا در اظهار نظر جدیدی در روز جمعه گفت: من فراتر از قانون نیستم. من هرگز نمی‌خواهم که هیچ کسی فراتر از قانون باشد.

با این حال ترامپ در ادامه گفت: البته من قطعا این حق مسلم را که خودم را عفو کنم دارم. اما هرگز مجبور به انجام این کار نخواهم شد چون که من هیچ کار اشتباهی انجام نداده‌ام و همه نیز این مساله را می‌دانند.

ترامپ با اشاره به اتهاماتی که در جریان تحقیقات مربوط به ارتباط کمپین انتخاباتی‌اش در سال 2016 با روسیه از بابت امکان تبانی این کمپین با روسیه مطرح شده، گفت: "هیچ تبانی در کار نبوده است." همچنین ترامپ در خصوص اتهام دیگری که علیه خودش از بابت "ممانعت از اجرای عدالت" به سبب برخورد با این تحقیقات مطرح شده نیز گفت: "هیچ مانع تراشی در کار نبوده است. همه اینها یک سری اوهام ساختگی هستند. این همان شکار جادوگر است."

این اظهارات در حالی مطرح شده که کاخ سفید و تیم رابرت مولر، بازرس ویژه رسیدگی به پرونده مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا برای مرحله نهایی قضایی احتمالی بر سر گفت‌وگوی ترامپ با بازرسان و احتمال متهم شدن او در پی این تحقیقات آماده می‌شوند.