آیا پول کفاره را مى‌توان به فقیر داد؟
 
آیا پول کفاره را مى‌توان به فقیر داد؟

همه مراجع: دادن پول کفّاره به فقیر کفایت نمى‏ کند - خواه کفّاره مریض باشد یا کفّاره افطار عمدى - مگر اینکه اطمینان داشته باشد، فقیر به وکالت از او، طعام مى‏ خرد و آن را به عنوان کفّاره قبول مى ‏کند.

منبع:
آیت الله سیستانى، منهاج الصالحین، ج. ۳، م. ۷۷۶؛ آیت الله صافى، هدایة العباد، ج. ۲، الکفارات، م. ۲۰؛ امام، تحریرالوسیله، ج. ۲، الکفارات، م. ۲۰؛ آیت الله خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س. ۸۰۱؛ آیت الله مکارم، استفتاءات، ج. ۱، س. ۲۹۱ ودفتر:آیات عظام فاضل، وحید، نورى، تبریزى و بهجت.
منبع: انورطاها