روزه، شهوت را خشک می‌کند
 
روزه، شهوت را خشک می‌کند
 

قال‌النبی (ص): «یا معشرالشباب! علیکم بالباه، فان لم تستطیعوه، فعلیکم بالصیام، فانه وجاؤه»
پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمود:‌ای گروه جوانان به سراغ ازدواج بروید، پس اگر نتوانستید ازدواج کنید به سراغ روزه گرفتن بروید، چه اینکه روزه شهوت را خشک می‌کند. (۱)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- وسائل‌الشیعه، ج. ۱۰، ص۴۱۰.
منبع:روزنامه کیهان