فشارهای شبکه‌های‌اجتماعی جواب‌داد

بعد از فاجعه ۴ سال قبل و رفتار تحقیرآمیزی که با مزدک میرزایی در ورزشگاه بلوهوریزنته و بازی ایران و آرژانتین شد که او را به دلیل نداشتن آی دی کارت و باکس گزارشگری از استادیوم اخراج کردند، این بار رسانه ملی اصلا قصد اعزام گزارشگر به بازی ها را نداشت. این‌که ایران تنها تیمی بود که در بازی‌ها گزارشگر اختصاصی ندارد، به سوژه شبکه های مجازی بدل شد. این فشارها از یک سو و باز خرید باکس لحظه آخری سبب شده تا ایران هم بتواند در مسکو گزارشگر داشته باشد. قرعه اما به نام پیمان یوسفی افتاده. او با سبک خاص گزارش‌هایش که مثلا وقت گل شدن توپ خیلی ریلکس می‌گوید «بعله» یا واژه‌هایی مثل «نشون به اون نشون » یا « آب رفته به جوی برمی‌گرده » و ...