بیانیه ستاد اجرایی برای راهپیمایی روز قدس

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در زمانه ای که آمریکای جهانخوار و رژیم غاصب صهیونیستی هر روز خیالبافی بیشتری را در سر می پرورانند و جاه طلبی های ظالمانه شان را با ادعای اعلام قدس به عنوان پایتخت به تصویر می کشد روح غیرت و مقاومت در میان جوانان غزه و کرانه باختری شعله ور تر گشته و درمیان کشتار وقیحانه و آشکار دشمن صهیونیستی دست از مطالبه به حق خود و حقوق مسلمین که همان رهایی کامل فلسطین و قدس شریف است برنداشته اند.

اشغال و ظلم آشکار در میان حمایت های بی دریغ غرب در برهه ای از تاریخ که ادعای حقوق بشر و تمدن متعالی بلند است دل هر مسلمان بلکه هر آزادمردی را در سراسر جهان به درد می‌آورد.

ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) همچنان به فرمان امام خمینی برای بزرگداشت روز قدس لبیک می‌گوید و با تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) با حضور در سیل خروشان ملت ایران از مسلمانان روزه دار و آزاد مردان سراسر جهان برای شرکت در مراسم روز قدس دعوت به عمل می آورد و به این وعده الهی معتقد است که پیروزی نزدیک است و این ابراز انزجار را تا تحقق وعده پیروزی الهی ادامه می‌دهد