اولین نشست ایران و گروه ۱+۴ در تهران +عکس

صبح امروز نشست کارشناسان کمیسیون مشترک برجام با حضور هیات جمهوری اسلامی ایران و هیات‌های کشور‌های ۱+۴ در محل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه برگزار شد.
پیشتر اعلام شده بودنشست کارشناسان کمیسیون مشترک برجام پنج شنبه ۱۷ با حضور هیئت ایران و هیئت‌های کشور‌های ۱+۴ در محل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه برگزار می‌شود.

اولین نشست کمیسیون مشترک برجام بعد از خروج آمریکا از برجام پیشتر با حضور معاون وزیر خارجه ایران و معاونین وزیران امور خارجه گروه ۴+۱ برگزار شد.

اولین نشست ایران و گروه ۱+۴ در تهران +عکس

اولین نشست ایران و گروه ۱+۴ در تهران +عکس