فرزندان دو دروازه‌بان پس از ۲۰ سال در جام جهانی +عکس

فرزندان دو دروازه‌بان جام جهانى ١٩٩٨، بیست سال بعد، در جام جهانى ٢٠١٨ حاضر هستند. پیتر اشمایکل و احمدرضا عابدزاده دروازه‌بانانی بودند که در جام جهانی فرانسه حضور داشتند حال پس از گذشت بیست سال فرزندان این دو دروازه‌بان در جام جهانی روسیه حضور دارند.

فرزندان دو دروازه‌بان پس از ۲۰ سال در جام جهانی +عکس