تجديد بيعت پرسنل سپاه ولي امر با امام و رهبري
بنا به گزارش دريافتي كيهان در اين مراسم كه فرماندهي و كليه پرسنل سپاه ولي امر (يگان حفاظت بيت معظم رهبري) در آن حضور داشتند به مقام شامخ شهداي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي نيز اداي احترام شد.

سردار ابراهيم جباري فرماندهي سپاه ولي امر را برعهده دارد.