فراخوان فوری برای سرپناه یک خانواده

 خانواده ای در یکی از مناطق شرقی تهران زندگی می کنند که شرایط بسیار اسفناکی دارند.

پدر خانواده گچکار بوده که متاسفانه بیش از یک سال قبل به دلیل سقوط از داربست کاملا زمین گیر می شود.

پدر همچنین دیابت شدید دارد.

همسر وی مجبور است برای امرار معاش در خانه ها کار منزل و نظافت انجام دهد.

این خانواده دارای یک فرزند دختر نوجوان بوده و اموراتشان به سختی می گذرد…

چندی است صاحب خانه ۳۵ متری شان از این خانواده خواسته تا مبلغ ۱۷ میلیون تومان بابت رهن بپردازند.(قرار بوده این مبلغ تا قبل از ماه محرم پرداخت شود که به درخواست اهل محل و با توجه به وضعیت خانواده بارها تمدید مهلت شده است)

برخی از دوستان و اهالی محل توانسته اند مبلغ ۵ میلیون را از خیریه مسجد و هیات محل تامین کنند؛ اما هنوز ۱۲ میلیون تومان نیاز دارند…

برای کمک همت کنید