فال ابجد روزانه ۲ فروردین ۱۴۰۲

پارسینه: فال ابجد روزانه ۲ فروردین ۱۴۰۲ را در پارسینه بخوانید.
۰۲ فروردين ۱۴۰۲ - ۰۰:۳۰
۰
فال ابجد روزانه ۲ فروردین ۱۴۰۲

اندیشه معاصر نوشت: فال ابجد روزانه ۲ فروردین ۱۴۰۲ را در پارسینه بخوانید.

 

فال ابجد متولدین فروردین

 

ابجد فال شما : د ب ج

تعبیر ابجد : در کاری که بیم رسوایی در آن وجود دارد شرکت نکنید. مواظب آبروی خود باشید. از دوستان ناباب و ریاکار خود دوری کنید. به شایعات و حرفهای بی اساس دیگران توجهی نکنید.

 

فال ابجد متولدین اردیبهشت

 

ابجد فال شما : ب ب ب

تعبیر ابجد : عینک بدبینی را از چشم خود بردارید. باید واقعیت را همان گونه که هست ببینید تا بتوانید قضاوت صحیحی داشته باشید. رفتار خود را با دوستان و نزدیکانتان تغییر دهید.

 

فال ابجد متولدین خرداد

 

ابجد فال شما : آ ب آ

تعبیر ابجد : بر سر دو راهی مانده اید باید تصمیم مهمی را بگیرید که نه فقط بر سرنوشت خودتان بلکه بر دیگران نیز تاثیر می گذارد. این تصمیم به هر حال قرین موفقیت خواهد بود.

 

فال ابجد متولدین تیر

 

ابجد فال شما : آ ج ج

تعبیر ابجد : همواره در کار خود کوشا باشید و به فعالیت خود ادامه دهید و از رنج و زحمت کار نهراسید و با مشکلات مبارزه کنید تا موفق شوید.

 

فال ابجد متولدین مرداد

 

ابجد فال شما : د د ب

تعبیر ابجد : هرگز به کسی بدقولی نکنید و به عهد و پیمان خود عمل نمایید و با مردم معاشرت داشته باشید و اعتماد آنها را به خود جلب کنید تا موفق شوید.

 

فال ابجد متولدین شهریور

 

ابجد فال شما : د آ ج

تعبیر ابجد : دچار درگیری و اختلاف می شوید. از دوستان ناموافق دوری کنید. خشم خود را کنترل کنید و کمی خونسرد باشید.

 

فال ابجد متولدین مهر

 

ابجد فال شما : ب ب آ

تعبیر ابجد : دوستان نادان همیشه باعث بدبختی و بدبیاری می شوند. از آنها احتراز کنید. هر لحظه ممکن است در کمین شما باشند که ضربه ای وارد کنند.

 

فال ابجد متولدین آبان

 

ابجد فال شما : د ج ج

تعبیر ابجد : مراقب سلامتی خود باشید ممکن است دچار بیماری شوید. بداخلاقی نکنید و سختگیر نباشید. میانه رو باشید.

 

فال ابجد متولدین آذر

 

ابجد فال شما : ب ب آ

تعبیر ابجد : مواظب باشید و احتیاط کنید. کسی در کمین نشسته است که به شما ضربه بزند. ممکن است از لحاظ شغلی ضرر و زیان ببینید.

 

فال ابجد متولدین دی

ابجد فال شما : آ آ ج

تعبیر ابجد : حرکت و تغییر بزرگی در کارهایتان صورت می گیرد و باید خود را آماده کنید تا بهتر با آن روبرو شوید.

 

فال ابجد متولدین بهمن

 

ابجد فال شما : د د آ

تعبیر ابجد : آینده خوبی در انتظار شماست. سعی کنید خود را به فساد آلوده نکنید که آینده شما بستگی مستقیم به حال شما دارد پس حالت خود را حفظ کنید تا در زندگی درخشش بیشتری داشته باشید.

 

فال ابجد متولدین اسفند

 

ابجد فال شما : ج ج آ

تعبیر ابجد : سفر در پیش دارید. یا در فکر تغییر مکان زندگی خود هستید. این تغییر مکان برایتان خوشایند و خوش یمن است.

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
دیابت شاپ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
داغ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
حواشی پلاس
آخرین اخبار
دیابت شاپ
به پرداخت ملت
سداد2
به پرداخت ملت
سداد2