مردی که حسابی از خجالت بستنی فروش ترکیه ای در آمد!+فیلم

پارسینه: در دوئل بستنی فروش با مشتری این مشتری بود که در پایان موفق شد بستنی را به دست آورد.
۲۵ دی ۱۴۰۱ - ۱۶:۳۲
۱
مردی که حسابی از خجالت بستنی فروش ترکیه ای در آمد!+فیلم

به گزارش پارسینه، ویدئویی که در فضای مجازی منتشر شده است دوئل سربستنی فروش ترکیه ای با یک مشتری در مقابل تماشاچایان را به تصویر می کشد. در حالی که بستنی فروش با گرفتن بستنی در مقابل مشتری دوئل را آغاز می کند، مشتری با شگرد عجیب خود بستنی را ربوده و می خورد.