گوناگون

قیمت ها به روایت سریال های تلویزیون + فیلم

پارسینه: مقایسه افزایش قیمت طی ۲۰ سال گذشته با سریال‌های تلوزیون
۰۶ دی ۱۴۰۱ - ۱۶:۱۳
۲
قیمت ها به روایت سریال های تلویزیون + فیلم

از دلار ۸۰۰ تـومانی تا ۵ پیتزا ۱۳ هزار تـومانی...

 
 
 
نظرات بینندگان
شیرین صفوی
یادش بخیر من ابتدایی بودم تابستون بود کلاس دوم میرفتم پول قلکم دو هزار تومن شده بود با داداشم رفتم باهاش یه عالمه اسباب بازی خریدم یه اسباب بازی فروشی نزدیکهای خونه مون بود هنوز هم هست تو سهروردی عروسک و لگو و پازل و راکت و توپ پینگ پونگ و مداد رنگی سی رنگ ، هنوز جعبه عروسکم رو دارم خارجی هم بود روش نوشته بود دو هزار ریال یعنی دویست تومن !! تازه باهاش شکلات هم خریدم یه جعبه !!! شکلاتهای که مدل ماهی بود و زرورق های رنگی خوشگل داشت !!! یادش بخیر دلم تنگ شده واسه روز های کودکی ام همون مغازه اسباب بازی فروشی رفتم واسه نوه ام اسباب بازی بگیرم نزدیک دویست هزار تومن پول یک رقم رو دادم !!!!!!! همون شکلاتها مدل خرگوش اومده بسته ای ۵۵ هزار تومن !!!!!
خویشتندار
چون به دفعات وتقریبا همیشه ودرهرموردی باپانویسهای شخصی بااین نام ونیزببرمازندران برخوردنموده ام(گویااین شخص نیزمانندآن پشتک زن دهه هشتادی خودرایگانه روزگاروهمه چیز دان وجلودارمیداندکه دیگران بایدازوی تبعیت وپیروی نمایندفرقی هم نمیکندکه یک استاددانشگاه باشدیایک آدم فاقد تحصیلات ونیزدرهرسمتی مثل رئیس جمهور)وادبیاتی بسیارسخیف واهانت آمیز واغلب مغرضانه وبی منطق درآن دیده ام که هرگزواقعیتهای دردناک ووحشتناک جامعه ازقبیل گرانی غیرقابل باورمسکن وخودرووطلاوارزوسطح رفاه فوق العاده پائین مردم وفقروفلاکت آحادجامعه ودزدیهای عده ای غارتگرو...رانخواسته است ببیندیااگردیده علت آنرافاقدهرگونه ربط بایک جریان خاص درج .ا.دانسته وگویااین چنددهه افرادپلیددربالاترین سطح مملکت ورودونفوذنموده وسکان سیاست واقتصادو...جامعه رابدست گرفته اندوکسانیکه بایک لب ترکردن هرصاحب قدرتی رابخواهندنابودمینمایندوکلان ترین موارددرکشوربانظرایشان است نقش دیواررادراین مملکت دارند وافرادی خنثی وتماشاگرند(به همین دلیل بحث باآن شخص رافاقدموضوعیت میدانم) برای یادداشت امروزبدلیل اینکه امکان افشای برخی مواردوجوددارداین چندسطررامی نویسم وامیدوارم کسان دیگری درموردصحت وسقم آن ابرازنظرفرمایند.ایشان فرموده کلاس دوم ابتدایی 2.000تومان درقلک پول داشته بافرض زندگی نرمال ایشان باید10سال بعدازدواج نموده باشدوبطورطبیعی 1سال بعدزایمان نموده وفرزندوی نیز بطورنرمال20سال بعدصاحب فرزندشده باشدوفرض میکنیم نوه وی اکنون2ساله باشدیعنی33سال به عقب بایدبرگردیم که میشود سال1368.بامراجعه به سایت اداره کارحداقل دریافتی یک کارگردرآن سال4.000تومان درماه میباشدیعنی این موجودنصف حقوق یک ماه کارگررابرای خریداسباب بازی هزینه میکندازسوی دیگرادعامیکندامروز200.000تومان برای یک قلم اسباب بازی پول داده است .حال قضاوت کنیدآن وجه درون قلک آیا به یک دردکشیده وبه اصطلاح خوداین حضرات مستضعف تعلق داردیایکی ازهمین موجودات که درساحل امن نشسته اندوغم نان طبقات محروم برایشان قابل درک نیست ودوم اینکه بامبلغی که وی ادعامیکند،درخ. سهروردی چه اسباب بازیی برای نوه خودکه باتفاصیل فوق الاشاره دارای تمکن مالی حداقل قشربالای طبقه متوسط است خریداری نموده است.اگرامثال این شخص که تنهاامروز جزئی کوچک ازموقعیت اقتصادیش نمایان شده ازاین همه فسادورانت ورباخواری ودزدی ودروغگویی وفحشا ورذالت وخودمحوری وفقدان صلاحیت اخلاقی درافرادرده بالای نظام حمایت نکنند بایددرخیلی چیزهاشک کرد.فقط مصرف درخفای مشروبات الکلی راببینیدتاپی ببرید تاچه اندازه دراصلاح جامعه موفق شده اید.ببخشید سرتان رادردآوردم واقعاخودم هم خسته شدم .امیدوارم برای پاسخ به جملاتی که درپاسخ من توسط وی وهمانندانش درج خواهدشدشماهایی که فکرمیکنیدسخنان من حق است واردشده وجواب بدهید.ممنونم
ارسال نظر
نمای روز
داغ
حواشی پلاس
صفحه خبر- وب گردی
آخرین اخبار
<