ویدیویی تکاندهنده و تازه از متروپل+فیلم

پارسینه: در حال حاضر خیابان‌های منتهی به ساختمان متروپل به وسیله جداکننده‌های ترافیکی بسته شده تا از تردد خودروها جلوگیری شود و آخرین اقدامات برای تخریب باقی مانده متروپل انجام شوند.
۲۹ آذر ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۰
۰
ویدیویی تکاندهنده و تازه از متروپل+فیلم

پنج ماه بعد از آوار شدن متروپل، از ۶ آذر،‌ تخریب باقی مانده‌های آوارِ متروپل در دستور کار قرار گرفت، به همین دلیل محدودیت ترافیکی در اطراف ساختمان اعمال شده و ساختمان‌های در محدودۀ خطرِ اطراف متروپل، تخلیه شدند.

ارسال نظر