درخواست بخش خصوصی برای مصادره نفت توقیف شده امریکا

پارسینه: محمود معدنی پور مالک شرکت مبین اینترنشنال از شکایت سرقت دریایی امریکا بابت چهار کشتی بنزین مصادره شده در سال 1399 با پارسینه گفتگو کرد.
۲۵ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۵:۰۴
۰