۲۵ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۵:۰۴
۰

درخواست بخش خصوصی برای مصادره نفت توقیف شده امریکا

پارسینه: محمود معدنی پور مالک شرکت مبین اینترنشنال از شکایت سرقت دریایی امریکا بابت چهار کشتی بنزین مصادره شده در سال 1399 با پارسینه گفتگو کرد.
درخواست بخش خصوصی برای مصادره نفت توقیف شده امریکا