گزارش پارسینه از پیشنهاد رسمی وزیر بهداشت به دولت؛
پارسینه: وزیر بهداشت در پیشنهادی رسمی، پیش نویس «اساسنامه صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج» را به دولت ارائه کرد.
۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۹:۲۰
۰

به گزارش خبرنگار پارسینه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای بند (ن) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و باتوجه اهمیت و ضرورت تسریع در توسعه محافظت مالی از بیماری‌های خاص و صعب العلاج، پیش نویس «اساسنامه صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در دولت، ارایه کرد.

به موجب اساسنامه پیشنهادی، «صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج» با هدف تأمین مالی مطلوب خدمات، دارو و کالا‌های سلامت مشمولین و بهبود محافظت مالی از آنان، با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود سازمان بیمه سلامت ایران و بدون توسعه تشکیلات و نمایندگی و شعبه و مبتنی بر تبصره (۵) ماده (۵) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی، برطبق این اساسنامه در سازمان مذکور ایجاد می‌شود.

ارکان صندوق، منابع مالی و درآمدی صندوق و موضوع فعالیت، از دیگر بخش‌های اساسنامه یاد شده است.

به موجب بند (ن) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شده بود صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج با استفاده نیروی انسانی و امکانات موجود دستگاه‌های مربوط و بدون توسعه تشکیلات و نمایندگی و شعبه ایجاد و اساسنامه و ساختار صندوق به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران برسد.

همچنین مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از محل ردیف (۱۷) جدول تبصره (۱۴) این قانون به صورت صد درصد به این صندوق تخصیص و پرداخت گردیده و و مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال نیز از محل تسهیلات قرض الحسنه تبصره (۱۶) جهت پرداخت به جامعه هدف، به صندوق یاد شده اختصاص یابد.

اساسنامه صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج»

به گزارش پارسینه، متن کامل این پیشنهاد به شرح ذیل است:

فصل اول - تعاریف و مفاهیم:
ماده ۱- در این اساسنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف - قانون: قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۳/۰۸/۳ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه بعد از آن.
ب - قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ مجلس اسلامی.
پ- وزارت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ت - شورای عالی: شورای عالی شورای عالی بیمه سلامت کشور.
- سازمان: سازمان بیمه سلامت ایران.
ج - مشمولین: کلیه بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص و صعب العلاج که لیست اسامی این بیماری‌ها از طریق وزارت به سازمان ابلاغ می‌گردد.
ج۔ خود پرداخت: عبارتست از انواع مختلف مشارکت بیمه شدگان در هزینه خدمات دارو و کالا‌های سلامت در کلیه سطوح ارائه خدمات سلامت و در نقطه دریافت خدمات دارو و کالا‌های سلامت.
ح) تسهیلات: تسهیلات قرض الحسنه مورد اشاره در بند ن تبصره ۱۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.خ

) کمیته: متشکل از معاونین درمان و توسعه وزارت، سازمان غذا و دارو و سازمان و دستگاه‌های مرتبط حسب.

موضوع فصل دوم - کلیات

ماده ۲- در اجرای بند (ن) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و به منظور تامین مالی مطلوب خدمات، دارو و کالا‌های سلامت مشمولین و بهبود محافظت مالی از آنان، صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج که از این پس اختصارا صندوق نامیده می شود، با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود سازمان و بدون توسعه تشکیلات و نمایندگی و شعبه و مبتنی بر تبصره ۵ ماده ۵ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب ۱۳۶۳، بر طبق این اساسنامه در سازمان ایجاد می‌گردد.

فصل سوم - ارکان

ماده ۳- ارکان صندوق عبارتند از ارکان سازمان به شرح مواد ۸ الی ۱۵ اساسنامه سازمان، موضوع تصویبنامه شماره ۱۰۲۸۲۸ / ۴۷۶۴۴ه مورخ
۱۳۹۱/۵/۲۲ هیئت وزیران (اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل با پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تصویب مجمع و حکم رئیس مجمع منصوب می‌شوند) با اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های بعدی آن.

فصل چهارم - منابع مالی

ماده ۴- منابع درآمدی صندوق عبارت است از:

الف - اعتبار پیش بینی شده در ذیل ردیف ۲۶۴۸۰۰ سازمان در قوانین بودجه سنواتی تحت عنوان کمک هزینه درمان بیماران خاص و صعب العلاج.
ب- بخشی از تسهیلات مندرج در جزء ۲ بند ج تبصره ۱۶ قانون بودجه 1401
ب- حق بیمه‌های دریافتی
ت- کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی
ث- منابع حاصل از خمس، زکات و سایر وجوه شرعی در قلمروی نظام سلامت با مجوز مراجع تقلید
- منابع حاصل از صدقات و نذورات
چ منابع حاصل از وقف
ج- سایر درآمد‌های متفرقه

تبصره: منابع پیش بینی شده در این صندوق به منظور حمایت‌های بیشتر بیماران خاص و صعب العلاج بوده و فارغ از منابع پیش بینی شده جهت جبران تغییر نرخ ارز توجیحی می‌باشد.

ماده ۵- عملکرد مالی و سال مالی صندوق بر مبنای مفاد ماده ۱۷ اساسنامه سازمان، موضوع تصویبنامه شماره ۱۰۲۸۲۸ /ت ۴۷۶۴۴ه مورخ
۱۳۹۱/۰۵/۲۲ هیئت وزیران می‌باشد تبصره۱: کمیته مجاز است حداکثر به میزان ده درصد اعتبارات مصوب صندوق را بدون رعایت ضوابط و استاندارد‌های تعریف شده، به مشمولین این اساسنامه پرداخت تا زمینه محافظ مالی مناسب تری را برای نیازمندان فراهم نماید.

تبصره ۲: منابع و اعتبارات صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج براساس شاخص‌های تدوینی، توسط کمیته توزیع می‌گردد.

فصل پنجم - موضوع فعالیت

ماده ۶- فراهم آوردن تمهیدات لازم و تامین مالی بهینه داروها، تجهیزات پزشکی، کالا‌ها و خدمات سلامت مرتبط با بیماری خاص و صعب العلاج مشمولین، مشتمل بر خدمات ارتقاء سلامت، خدمات پیشگیرانه، خدمات تشحیشی و درمانی، خدمات بازتوانی و توانبخشی و مراقبت‌های دوره‌ای و تسکینی، خدمات پرستاری و درمان در منزل آنان به منظور بهبود محافظت مالی خانوار‌های دارای حداقل یکی از مشمولین در قبال هزینه‌های سلامت در این خانوار‌ها می‌باشد.

ماده ۷- وزارت موظف است فهرست بیماری‌های خاص و صعب العلاج موضوع ماده ۶ این اساسنامه را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تصویب این اساسنامه تعیین و اعلام نماید.

تبصره: معاونت درمان وزارت نسبت به بازنگری دوره‌ای این فهرست اقدام می‌نماید.

ماده ۸- فهرست خدمات، داروها، تجهیزات پزشکی و کالا‌های سلامت مرتبط با بیماری‌های خاص و صعب العلاج موضوع ماده ۶ این اساسنامه به منظور خرید راهبردی تمام یا بخشی از آنها، با پیشنهاد معاونت درمان وزارت حداکثر طی مدت یک ماه، به تائید وزارت خواهد رسید.

تبصره: در صورت وجود استاندارد‌های خدمات سلامت، رعایت آن‌ها الزامی می‌باشد.

ماده ۹- نحوه پرداخت حق بیمه و سهم مشمولین و خانوار آنان از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه به منظور برخورداری از مزایای موضوع ماده ۶ این اساسنامه، بر مبنای بند‌های (الف) و (ب) ماده ۷۰ قانون برنامه خواهد بود.

تبصره: تامین مالی حق سرانه بیماران فاقد بیمه مشمول این مستندوق از محل سایر منابع سازمان می‌باشد.

ماده ۱۰- مبتنی بر ماده ۹ قانون، میزان خود پرداخت مشمولین در هر یک از سرفصل‌های ویزیت و خدمات سرپایی پزشکان عمومی و خانواده و سایر ارائه دهندگان خدمات در سطح اول سلامت ویزیت و خدمات سرپایی پزشکان متخصص و فوق تخصص؛ خدمات تشخیصی پاراکلینیک و دارو، کالا‌های سلامت و تجهیزات پزشکی سرپایی؛ خدمات توانبخشی سرپایی، خدمات بیمارستانی و بستری و خدمات تسکینی، خدمات پرستاری و درمان در منزل از تعرفه این خدمات، بصورت سالیانه، با پیشنهاد کمیته و تایید شورای عالی بیمه سلامت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۱- معرفی مشمولین این اساسنامه جهت اخذ تسهیلات قرض الحسنه به میزان مبالغ پیش بینی شده در جزء ۲ بند ج تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ و از طریق مبادله تفاهم نامه سازمان با بانک عامل تعیین شده امکان پذیر خواهد بود.

ماده ۱۲ - سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبار مورد نیاز به نظور ایفای کامل و به موقع تعهدات صندوق را در ذیل ردیف اعتباری سازمان در قوانین بودجه سنواتی منظور و پایدار نموده و صد در صد آن را تخصیص دهد.

ماده ۱۳- این اساسنامه مشتمل بر ۱۳ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ... به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

منبع: پارسینه
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2