پارسینه: بیست و پنجم اردیبهشت سال روز پاسداشت زبان پارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی شاعر و حماسه سرای ایرانی نامگذاری شده است.آرامگاه این شاعر برجسته در شهر طوس مشهد هر ساله در این روز ها مورد توجه و بازدید بسیاری از پارسی زبانان و گردشگران است.
۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۹:۰۶
۲
نظرات
محمد مهدی اسلامی
بسی رنج بردم در این سال سی __عجم زنده کردم بدین پارسی __ ندانست اگر قدرمن را کسی __بدانید وی کمتر از هر خسی __ به شیرینی پارسی در جهان __نیابد کسی این بدانید مهان __ ابوالقاسمم من حکیمی سترگ __کجا میکند درکم الّا بزرگ ؟
محمد مهدی اسلامی
بسی رنج بردم در این سال سی __عجم زنده کردم بدین پارسی __ ندانست اگر قدرمن را کسی __بدانید وی کمتر از هر خسی __ به شیرینی پارسی در جهان __نیابد کسی این بدانید مهان __ ابوالقاسمم من حکیمی سترگ __کجا میکند درکم الّا بزرگ ؟
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2