پارسینه: آرش حسامی موسس ویزلند در گفتگو با تلویزیون پارسینه از آینده شغلی و رویاهایش سخن گفت.
۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۶:۲۹
۰
دبیر چندرسانه ای: مجید سلطانی
 
 
بخش اول گفتگو
 
 
بخش دوم گفتگو
 
 
تیزر
 
 
 
تهید و تدوین : مجید سلطانی