۲۶ فروردين ۱۴۰۱ - ۰۰:۱۰
۰

نمایشگاه «پنج گنج» - موزه هنرهای معاصر

پارسینه: نمایشگاه پنج گنج نظامی گنجوی از ۲۱ اسفند سال ۱۴۰۰ در موزه هنرهای معاصر تهران آغاز شده است. بخش عمده آثار نمایشگاه پنج گنج نظامی گنجوی از گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران و بخشی دیگر از مجموعه‌های خصوصی است. این نمایشگاه سعی دارد با تکیه بر هنر مدرن و معاصر ایران، خوانشی از پنج کتاب ارزشمند حکیم نامدار ایرانی داشته باشد.
نمایشگاه «پنج گنج» - موزه هنرهای معاصر

       

نمایشگاه «پنج گنج» - موزه هنرهای معاصر

نمایشگاه «پنج گنج» - موزه هنرهای معاصر

نمایشگاه «پنج گنج» - موزه هنرهای معاصر
نمایشگاه «پنج گنج» - موزه هنرهای معاصر
نمایشگاه «پنج گنج» - موزه هنرهای معاصر
نمایشگاه «پنج گنج» - موزه هنرهای معاصر
نمایشگاه «پنج گنج» - موزه هنرهای معاصر
نمایشگاه «پنج گنج» - موزه هنرهای معاصر
نمایشگاه «پنج گنج» - موزه هنرهای معاصر
نمایشگاه «پنج گنج» - موزه هنرهای معاصر
نمایشگاه «پنج گنج» - موزه هنرهای معاصر
نمایشگاه «پنج گنج» - موزه هنرهای معاصر
نمایشگاه «پنج گنج» - موزه هنرهای معاصر
نمایشگاه «پنج گنج» - موزه هنرهای معاصر
نمایشگاه «پنج گنج» - موزه هنرهای معاصر
نمایشگاه «پنج گنج» - موزه هنرهای معاصر
نمایشگاه «پنج گنج» - موزه هنرهای معاصر
نمایشگاه «پنج گنج» - موزه هنرهای معاصر
نمایشگاه «پنج گنج» - موزه هنرهای معاصر
نمایشگاه «پنج گنج» - موزه هنرهای معاصر
نمایشگاه «پنج گنج» - موزه هنرهای معاصر
نمایشگاه «پنج گنج» - موزه هنرهای معاصر
نمایشگاه «پنج گنج» - موزه هنرهای معاصر
نمایشگاه «پنج گنج» - موزه هنرهای معاصر
نمایشگاه «پنج گنج» - موزه هنرهای معاصر
نمایشگاه «پنج گنج» - موزه هنرهای معاصر
نمایشگاه «پنج گنج» - موزه هنرهای معاصر
نمایشگاه «پنج گنج» - موزه هنرهای معاصر
نمایشگاه «پنج گنج» - موزه هنرهای معاصر
نمایشگاه «پنج گنج» - موزه هنرهای معاصر
  •  
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
دیابت شاپ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
داغ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
حواشی پلاس
صفحه خبر- وب گردی
آخرین اخبار
دیابت شاپ
به پرداخت ملت
سداد2
به پرداخت ملت
سداد2